Skip to content

Dzierżawa kontenerów, zbieranie i transport odpadów ...

Dzierżawa kontenerów

Firma Usługowa ROMUS dysponuje specjalistycznymi samochodami do przewozu kontenerów na terenie miasta Szczecina. Jeżeli macie Państwo problem z pozbyciem się odpadów gabarytowych takich jak stare meble, pralki, lodówki, telewizory, odpadów po remoncie mieszkania, czy innych niepotrzebnych rzeczy z wyjątkiem niesegregowanych odpadów bytowych, możecie Państwo zamówić na swoje potrzeby kontenery. Nasza Firma dysponuje kontenerami o pojemnościach 3 i 7 m3 różnego przeznaczenia. Nasz pracownik pomoże dobrać kontener celem zoptymalizowania kosztów.

Odpady

Ponadto obsługujemy pod tym kątem budowy, przedsiębiorstwa, instytucje, przedsiębiorców prywatnych itp. Oferujemy dogodne terminy dopasowane do Państwa potrzeb. Poniżej przedstawiamy Państwu rodzaje odpadów jakie możecie nam przekazywać:

 1. 20 01 01 – papier i tektura
 2. 20 01 02 – szkło
 3. 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 4. 20 01 10 – odzież
 5. 20 01 11 – tekstylia
 6. 20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (odpady niebezpieczne)
 7. 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami
  i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory (odpady niebezpieczne)
 8. 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 9. 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
  inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (odpady niebezpieczne)
 10. 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
  inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 11. 20 01 39 – tworzywa sztuczne
 12. 20 01 40 – metale
 13. 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane
  w sposób selektywny
 14. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji
 15. 20 02 02 – gleba i ziemia w tym kamienie
 16. 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji
 17. 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne
 18. 20 03 02 – odpady z targowisk
 19. 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów
 20. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe
 21. 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione
  w innych podgrupach
DSCN3550
DSCN3553
DSC_6475
Obraz_nbsp_015

O standardzie usługi decydujecie Państwo sami dostosowujemy się do oczekiwanego zakresu, częstotliwości i rodzaju czynności. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń i wspólnego ustalenia zakresu prac i czynności w Państwa zasobach

Odwiedź nas

Przedstawimy Ci korzystną ofertę.