Skip to content

Pielęgnacja i konserwacja zieleni Miejskie tereny zielone, cięcia techniczne drzew, zakładanie i projektowanie terenów zielonych

Codzienna pielęgnacja terenów zielonych

W wachlarzu swoich usług Firma ROMUS ma Państwu do zaproponowania usługi związane z pielęgnacją, konserwacją i utrzymaniem miejskich terenów zielonych.

Świadczymy usługi w zakresie codziennej pielęgnacji już istniejących terenów zielonych polegających na koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, odchwaszczaniu, piaskowaniu, aeracji, walce z pasożytami i chorobami roślin, kształtowaniu drzew itp.

Wycinka drzew, projektowanie i zakładanie terenów zielonych

Ponadto świadczymy usługi związane z cięciami technicznymi drzew (np. usuwanie złamanych gałęzi po burzy, czy usuwanie innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi tzw. pogotowie) i wycinką drzew. Zakładamy nowe zieleńce, projektujemy miejskie tereny zielone.

Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami umożliwiającym koszenie olbrzymich powierzchni trawników, a także innym specjalistycznym sprzętem ogrodniczym.

O standardzie usługi decydujecie Państwo sami dostosowujemy się do oczekiwanego zakresu, częstotliwości i rodzaju czynności. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń i wspólnego ustalenia zakresu prac i czynności w Państwa zasobach

Odwiedź nas

Przedstawimy Ci korzystną ofertę.