Skip to content

Obsługa infrastruktury miejskiej sprzątanie, konserwacja, naprawy

Utrzymanie infranstruktury miejskiej

Świadczymy usługi związane z utrzymaniem infrastruktury miejskiej, w tym:

 • techniczna obsługa przystanków komunikacji miejskiej
  • utrzymanie w należytym stanie wiat, słupków przystankowych, tabliczek i znaków drogowych
  • wymiana i aktualizacje rozkładów jazdy
  • mycie wiat
  • naprawa ławek
 • sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej
  • opróżnianie koszy na śmieci
  • zamiatanie peronów
  • odśnieżanie przystanków
 • naprawy i konserwacja ławek parkowych
 • konserwacja urządzeń na placach zabaw
 • wymiana piasku w piaskownicach

O standardzie usługi decydujecie Państwo sami dostosowujemy się do oczekiwanego zakresu, częstotliwości i rodzaju czynności. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń i wspólnego ustalenia zakresu prac i czynności w Państwa zasobach

Odwiedź nas

Przedstawimy Ci korzystną ofertę.